Vision

Aabenraa kommune vil være:

Et aktivt og sundt fællesskab.

Vi vil:

  • prioritere tidlig forebyggende indsats og
    opsporing højt
  • have fokus på, at de indsatser, vi sætter
    i værk, gør en konkret positiv forskel for
    barnet/den unge og familien