Projekter

I samarbejde med Socialstyrelsen deltager Tidlig Forebyggelse i to spændende projekter:
En bedre chance i livet - et styrket samarbejde mellem Dagtilbud, forældre og fagprofessionelle i Dagtilbud i Aabenraa kommune og Barnets første 1000 dage

En Bedre chance i livet - et styrket samarbejde mellem Dagtilbud, forældre og fagprofessionelle i Dagtilbud i Aabenraa kommune.

Der er opsat følgende mål for projektet:

-At børn i udsatte positioner opnår øget trivsel og læring

-At forældre til børn i udsatte positioner oplever en øget inddragelse og et styrket forældresamarbejde med dagtilbud og andre fagprofessionelle om deres børn, som styrker deres muligheder for at blive stærkere i forældrerollen og styrke deres børns læring og trivsel.

-At børn i udsatte positioner og deres forældre oplever at få hjælp og støtte fra relevante fagprofessionelle så tidligt, at børnenes socio-emotionelle udvikling kan styrkes og medvirke til at øge barnets muligheder for god tilknytning til almenområdet.

-At børn i udsatte positioner opnår et bedre liv nu og her, og på sigt en bedre skolegang, hvorved social mobilitet og chancelighed øges.

Der arbejdes med indsatser på to niveauer;

  • Åben Rådgivning ved fagprofessionelle
  • Familiegrupper.

Projektet løber i perioden 2019 -2022.

 

Barnets første 1000 dage

Projektet, der er forankret i Sundhedsplejen, Børn- og Familiecentret, Tidlig Forebyggelse samt Myndighedsafdelingen, har fået midler fra Socialstyrelsen til et tre-årigt projekt, der skal forbedre den tidlige og helhedsorienterede indsats i barnets første 1000 dage. Indsatserne i projektet skal biddrage til, at alle børn opnår lige muligheder for udvikling, sundhed og trivsel.

Aabenraa Kommune har blandt andet modtaget midler til at opkvalificere medarbejdere fra Sundhedsplejen og Tidlig Forebyggelse i at afholde forældregrupper i ”Tryghedscirklen”, der er en internationalt anerkendt metode, der via grupper inspirerer forældres samspil med deres barn, så barnet støttes i sin udvikling. Dette anvendes med stor succes i mange andre kommuner, og fra 1. januar vil det være et tilbud til alle småbørnsfamilier/forældre i Aabenraa Kommune.

Tidlig Forebyggelse tilbyder sammen med Sundhedsplejen "Tryghedscirkel" forløb til forældre med børn til alderen  6 mdr. -  6 år.