Mission

Det gode liv.

Det gode liv skaber vi sammen.

Vi indgår i fællesskaber med borgere, foreninger og erhvervsliv om Det Gode Liv. 

Vi vil gerne være med til at skabe rammerne, men vi har en forventning om, at borgere og virksomheder tager initiativ om spiller med (kilde,Sund vækst, Aabenraa Kommunes vækststrategi 2018-2030)

Tidlig Forebyggelses opgave er at udbygge, differentiere og fokusere § 11-tilbuddene i Aabenraa kommune. Herunder at komme tættere på almenområdet – for eksempel sundhedsplejen, ungeindsatsen, skole og dagtilbud – med mulighed for at finde fælles løsninger allerede ved den første bekymring. Ligeledes er formålet med Tidlig forebyggelse at skabe en større strategisk sammenhæng mellem § 11 tilbuddene. 

Vi er en institution med fokus på at skabe et bredt fagligt miljø, med fokus på den forebyggende tænkning.