Ambition

Tidlig Forebyggelses ambition er at være på pletten når behovet er der

Vi vil være kendt for at agere allerede, når de første tegn på mistrivsel opstår hos barnet/den unge. Vi vil være med til at fastholde børn og unge i almenmiljøet ved at tilbyde forebyggende tiltag i tæt dialog med for eksempel dagtilbud og skoler. Vi vil have et tæt samarbejde med netværket omkring barnet/den unge, med særlig fokus på det private netværk. 

Vi tilbyder fokuserede og afgrænset ydelser og har vedfarende fokus på om indsatsen er effektfuld og virksom for barnet/den unge/forældrene bl.a. ved at anvende FIT (Feedback Informed Treatment)

Vi vil være kendt for at være tilgængelige og synlige for børn, unge, familier og samarbejdsparter i almenområdet. 

Vi vil være en organisation, der kan etablere nye tilbud, når der opstår behov herfor og formulerer det således.