Til borgeren

Ret enestående har I mulighed for at henvende jer til Tidlig Forebyggelse for at få familieorienteret rådgivning til løsning af problemer i jeres familie. .
Vi samarbejder med jer om at problemer ikke vokser sig store.
Tidlig Forebyggelse træffes på telefon 73 76 71 11

I kan selv kontakte Tidlig Forebyggelse. Jeres barns dagpleje, vuggestue, børnehave, skole mm. kan også opfordre til at der skabes kontakt mellem jer og Tidlig Forebyggelse. Vi er et forebyggende tilbud og har ikke notatpligt. Det betyder at vi ikke skriver en masse ned og at vi ikke laver rapporter /udtalelser om vores samarbejde. Hvis du er bekymret for trivsel i jeres familie / for dit barn kan du henvende dig i Åben Anonym Rådgivning. Hvis du gerne vil drøfte hvad vi kan tilbyde jer er du velkommen til at kontakte os.

 

Kontaktpersoner

Mai-Britt Sølvbjerg Moldt Institutionsleder
msm@aabenraa.dk tlf. 7376 8787
Adelina Berisha Administrativ medarbejder
aberi@aabenraa.dk tlf. 7376 7111