Grupper

I Tidlig Forebyggelse oplever vi stor effekt af gruppeforløb og arbejder gerne med grupper.

Eksempelvis har vi udviklet følgende gruppeforløb:

  • Klar til barn – gruppe tilbud til kommende forældre
  • Forstå din teenager. Gruppetilbud for forældre til teenagere.
  • Samarbejde Efter Skilsmisse (SES). Gruppeforløb til forældre
  • Børne- /Unge-gruppe for børn og unge med psykisk sårbare forældre (forældre inddrages i forløbet i et vist omfang)
  • Søskendegruppe for børn/unge der har søskende med funktionsnedsættelse, og deres forældre (forældrene inddrages i forløbet i et vist omfang)
  • Forældrekursus; Autisme eller ADHD; Gruppe til forældre der har børn med autisme eller ADHD (kurserne målrettes autisme eller ADHD)
  • Diamantforløb – vredeshåndtering. Gruppe for unge i alderen 13-17 år. Forældre inddrages i dele af forløbet
  • Mødre-gruppe. Gruppe for sårbare mødre under 25 år

Vi udvikler hele tiden nye gruppetilbud afhængigt af behov.