Vejledningstilbud når dit barn har fået en diagnose.

 

 

 

Har dit barn en funktionsnedsættelse?

Vejledningstilbud til familien

Tidlig Forebyggelse tilbyder specialpædagogisk vejledning når:

  • Der er mistanke om en funktionsnedsættelse
  • Dit barn har en børnepsykiatrisk diagnose
  • Dit barn har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
  • Dit barn har en kronisk eller langvarig sygdom

Det er let at miste fodfæste som forældre, når ens barn får konstateret funktionsnedsættelse eller kronisk sygdom. Verden bliver vendt på hovedet og I kan have brug for at tale med en fagperson.

Rådgivningen kan styrke jer i at håndtere den nye situation I står i, samt hjælpe jer til at få øje på konkrete muligheder.

Forløbet kan f.eks. omhandle vejledning omkring:

  • Barnets funktionsnedsættelse og særlige behov
  • Hvordan I som forældre kan støtte jeres barns udvikling.
  • Struktur i hverdagen
  • Introduktion til interesseorganisationer og andre netværksskabende tilbud     

Vejledningen tilbydes ud fra jeres ønsker og behov.

Henvendelse

Vil I høre mere eller ønsker I som familie et tilbud, er I velkomne til at kontakte Tidlig Forebyggelse på tlf. nr. 73767111.

I kan også ringe for at høre mere om de øvrige tilbud og grupper vi har.